Poznaj Firmę
Ogrzewanie podłogowe
Opakowania RTV i AGD
Styropian budowlany
Park maszyn
Certyfikaty
Partnerzy
Kontakt

Kontakt z firmą STYROVEN Sp. z o.o.


 

STYROVEN Sp. z o.o.
Szczepanów, ul. Kasztanowa 1a
55-300 Środa Śląska

tel. +48 535 978 884
e-mail: biuro@styroven.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing@styroven.pl

Dział sprzedaży:
e-mail: sprzedaz@styroven.pl

Dział jakości:
e-mail: jakosc@styroven.pl

Plan dojazdu do siedziby firmy >>>>>

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140445. REGON 932066990. NIP 9131469191 Wysokość kapitału zakładowego: 1 506 000 zł.


Szczepanów, ul. Kasztanowa 1a, 55-300 Środa Śląska, tel. +48 733 464 888